Skladišno-materijalno poslovanje

Programski modul koji u sebi objedinjava klasično materijalno skladište s fakturiranjem, inventurama i hrpom izvještaja o kretanju materijala.

Program vodi zalihe po zadnjoj nabavnoj, prosječnoj ili FIFO cijeni.