• Podrška
  098 342 288
 • Podrška - SERVER administrator problemi
  099 7004 547
 • Help desk
  08.00 - 10:00 / 10.00 - 15.00
 • E-mail
  [email protected]

Skladišno-materijalno poslovanje

Programski modul koji u sebi objedinjava klasično materijalno skladište s fakturiranjem, inventurama i hrpom izvještaja o kretanju materijala.

Program vodi zalihe po zadnjoj nabavnoj, prosječnoj ili FIFO cijeni.