• Podrška
    098 342 288
  • Help desk
    08.00 - 10:00 / 10.00 - 15.00
  • E-mail
    infoss@infoss.hr

Skladišno-materijalno poslovanje

Programski modul koji u sebi objedinjava klasično materijalno skladište s fakturiranjem, inventurama i hrpom izvještaja o kretanju materijala.

Program vodi zalihe po zadnjoj nabavnoj, prosječnoj ili FIFO cijeni.