Osnovni programski moduli

1. Financijsko knjigovodstvo sa salda kontima kupaca i dobavljača

Programski modul za knjigovodstvo obveznika poreza na dobit po principu dvojnog knjigovodstva. Omogućuje Vam pregledno knjiženje po svim vrstama dokumenata, te sve potrebne ispise iz glavne knjige.Naročito treba naglasiti odličnu povezanost sa salda kontima kupaca i dobavljača koja Vam znatno pojednostavljuje rad s poslovnim partnerima jer u svakom trenutku točno znate tko Vam i koliko duguje i koliko Vi dugujete drugima. Unutar ovog modula rješene su sve zakonske porezne evidencije PDV-a, knjige ulaznih i izlaznih računa, i dr.

2. Obrtničko poslovanje sa salda kontima kupaca i dobavljača

Programski modul koji se također sastoji od tri podmodula : obrtničke knjige, salda konti kupaca i salda konti dobavljača. Na vrlo jednostavan i intuitivan način omogućuje uredno vođenje Knjige primitaka i izdataka i Popisa dugotrajne imovine, čak postoji mogućnost da unutar KPI razradite više vrsta primitaka i izdataka koje želite pratiti te na taj način omogućiti bolje informiranje. Također valja istaknuti vrlo dobru povezanost s modulima salda kontija.

3. Maloprodajno poslovanje

Najtraženiji i najzahtjevniji modul Maloprodajno poslovanje jer u sebi ima ugrađeno mnoštvo funkcija, od klasičnog vođenja robnog skladišta po maloprodajnim cijenama, do fakturiranja iz maloprodaje, izrade inventura, izdavanja kasa-gotovinskih računa. Ovaj modul se sastoji od dva programska modula: jedan je tzv. backoffice (modul u kojemu se rade pozadinske obrade - kalkulacije, trgovačka knjiga,inventure i sl.), a drugi je tzv. frontoffice (modul koji isključivo služi za izdavanje i prodaju robe u prodavonici).

4. Veleprodajno poslovanje

Programski modul koji u sebi objedinjava klasično skladište s veleprodajnim fakturiranjem, inventurama i hrpom izvještaja o prodaji robe. Program vodi zalihe po stvarnoj nabavnoj ili stvarnoj veleprodajnoj cijeni.

5. Obračun plaća

Programski modul koji Vam omogućuje obračun plaća svim tvrtkama od 1 - 1001 zaposlenika, jer ima fantastičnu mogućnost prilagođavanja i parmetriziranja. U svom sastavu ima opsežnu kadrovsku evidenciju sa svim potrebnim informacijama o zaposlenicima. Promjenom nekoliko parametara u matičnim podacima lako se izmjeni cijelokupni način obračuna plaća djelatnicima. Također u svom sastavu daje i ispis svih potrebnih pratećih dokumenata u svezi s plaćama (ID, IP, DNR i sl.)

6. Proizvodnja

Programski modul koji je možda najkompleksniji od svih navedenih jer u sebi sadrži brojne algoritme za pripremu proizvodnje, unos i obradu sastavnica i receptura, lansiranje radnih naloga, ispis materijalnih lilsta, a također se koristi u sprezi s materijalnim modulom za razduživanje repromaterijala po normativima ili materijalnim listama.

7. Skladišno-materijalno poslovanje

Programski modul koji u sebi objedinjava klasično materijalno skladište s fakturiranjem, inventurama i hrpom izvještaja o kretanju materijala. Program vodi zalihe po zadnjoj nabavnoj, prosječnoj ili FIFO cijeni.

8. Pomoćni programi: Virmani, Blagajna, Kamate, Putni nalozi, Dug.imovina

8.1. Virmani

Programčić koji će Vam znatno olakšati mukutrpno pisanje virmana. Možete ga koristiti samostalno ili u vezi sa salda kontima dobavljača kada dolazi do punog izražaja, jer da biste ispisali virmane za ulazne račune svom klijentu ne morate više gubiti dane. Omogućuje Vam memoriranje virmana koji se ponavljaju.

8.2. Blagajna

Programčić koji će Vam omogućiti lakše vođenje poslovnih transkacija u glavnoj i pomoćnim blagajnama, izradu uplatnica i isplatnica te ispis blagajničkih izvještaja za razdoblje.

8.3. Obračun kamata

Programčić koji će Vam olakšati obračun zateznih kamata kupcima neplatišama po konformnoj metodi obračuna zateznih kamata. Moći ćete birati da li želite automatski obračun kamata kupcu kojeg izaberete na osnovu povezanosti sa salda kontima kupaca, ili ćete ručno unositi račune po kojima želite izvršiti obračun.

8.4. Dugotrajna imovina

Programčić koji će Vam napraviti reda među Vašom dugotrajnom imovinom (osnovnim sredstvima), jer osim što ćete imati potrebne evidencije o svakom sredstvu, također će Vam pomoćii da lakše obračunate amortizaciju istih.