• Podrška
  098 342 288
 • Podrška - SERVER administrator problemi
  099 7004 547
 • Help desk
  08.00 - 10:00 / 10.00 - 15.00
 • E-mail
  [email protected]

Obračun plaća

Programski modul koji Vam omogućuje obračun plaća svim tvrtkama od 1 - 1001 zaposlenika, jer ima fantastičnu mogućnost prilagođavanja i parmetriziranja.

U svom sastavu ima opsežnu kadrovsku evidenciju sa svim potrebnim informacijama o zaposlenicima.

Promjenom nekoliko parametara u matičnim podacima lako se izmjeni cijelokupni način obračuna plaća djelatnicima.

Također u svom sastavu daje i ispis svih potrebnih pratećih dokumenata u svezi s plaćama (ID, IP, DNR i sl.)