DIREKTORI-obračun plaća 2017.

U download sekciji možete si ispisati u PDF formatu najnovije novosti vezane za obračun plaća dirketora u 2017. godini