KNJIGA URA-XML

Napravili smo novu verziju koja podržava izrade XML datoteke KNJIGE URA koju možete uvesti u e poreznu aplikacijua.

DATOTEKA će se nalaziti u mapi c:\ARTSOFT\URA
 U matičnim podacima PODUZEĆA u polje šifra djelatnosti upisati na prvo mjesto slovo PODRUČJA DJELATNOSTI
  npr. M6920 za računovodstvo.
 Kod knjiženja URA u opis knjiženja MORA BITI UPISAN broj računa od dobavljača(nema kontrola na sadržaj za sada)
 Zbog njihovih rigoroznih kontrola nema tolerancije na zaokruživanju, tako da smo napravili
 korekciju na koloni UKUPAN IZNOS RAČUNA, a polja IZNOS PDV i OSNOVICA PDV su originalni.
 Tako da polje UKUPAN IZNOS RAČUNA neće uvijek odgovarati stvarnom iznosu računa.
 Također ukoliko ima neoporezivih stavki na računu, polje UKUPAN IZNOS RAČUNA će
 uvijek biti samo zbroj svih osnovica 5,13,25 i iznosa PDV 5,13,25, a neoporezivi dio se neće
 iskazivati u UKUPNOM IZNOSU RAČUNA.
 Kod Vlastite potrošnje, osobni automobili (vrsta pdv=5230) i reprezentacije(vrsta pdv=5235), treba knjižiti ukupan pretporez
 i koji se ne može odbiti. Uvijek upisati puni iznos PDV25 a program će sam kroz generator
 onda staviti koliko se može odbiti a koliko se ne može odbiti te ispravno knjižiti kroz knjigu URA.
 Generiranje URA -XML se radi kroz knjigu br.1. REDOVNI RAČUNI-TUZEMSTVO (PREMA IZDANIM RAČUNIMA)
 i knjige br.6 PLAĆENI RAČUNI. U tim knjigama će se od sada iskazivati svi računi (vrsta pdv 5215-5250)
 dakle i vlastita potrošnja.
 
Za sada toliko, vjerojatno će biti još izmjena kako to kod nas obično biva...