Minimalna plaća, novosti...02.02.2018.

02.02.2018.   NAPOKON!!!!!!!!
Porezna uprava omogućila predaju JOPPD-a za minimalac po novom sustavu.

Također, da bi obračun minimalne plaće po novom ispravno funkcionirao, morate u Matičnim podacima-Parametri plaća,
upisati novi iznos minimalna plaće 3439,80 kn.

Ako imate minimalac i nepuno radno vrijeme morate u Matičnim podacima-Dodatni podaci unijeti pod II, dnevno radno vrijeme u 
satima npr. 4.

Pojavila su se i razna tumačenja koja imaju smisla, dakle dozvoljeni dodaci na minimalca su SAMO:

- PREKOVREMENI RAD
- NOĆNI RAD
- RAD NEDJELJOM I PRAZNIKOM

Dakle ukoliko na minimalac dodajete neke stimulacije ili druge dodatke (čak i minuli rad ????) ne bi smjeli koristiti olakšicu 50%
nego raditi po starom načinu bez olakšica.


Što se tiče DOH obrasca i PPI obrasca, također se nadamo da će država omogućiti da se podaci mogu Uvesti iz XML datoteke
jer ručni unos traje dugo, pogotovo nama knjigovodstvenim servisima koji imamo preko 130 prijava...