Godišnji obračun plaća 2017.

Pri isplati plaće za 11. mjesec u 12. mjesecu potrebno je provjeriti da li je potrebno izvršiti i godišnji obračun plaće.

1. Napravite plaću za 11.mjesec i zaključite ju s npr. 15.12.

2. Provjerite na IP karticama da li su zaključene sve plaće, morate imati svih 12 mjeseci

3. Nakon toga otići u Usluge - Spisak radnika kojima je potrebno napraviti godišnji obračun

4. Pojedinačno po svakom radniku sa tog spiska ući u Usluge-Ažuriranje IP -god.obračuna

5. provjerite osobne odbitke, ako ih je radnik mijenjao tokom godine morate u Usluge-Unos specifičnih podataka
unijeti točan godišnji osobni odbitak za tog radnika

6. Ukoliko želite izbršiti god.obračun dugme AŽURIRAJ PLAĆU 11.MJESECA

7. Nakon toga ne puštati više obradu, nego izlistati sve dokumente i JOPPD provjeru.

8. Ako je sve OK, ponovno zaključite plaću s istim datumom s kojim ste ju već zaključili

 

U 2017.godini mijenjali su se porezni razredi tako da je potrebna nova verzija programa...