Obračun plaća - ovršni zakon

Od 03.08.2017 na snazi je novi ovršni zakon kojim je regulirano da na zaštićeni račun radnika ide 3/4 plaće a na redovni 1/4 plaće, a maksimalan iznos zaštićene plaće ne može biti veći od 3.776 kn (2/3 prosječne plaće u RH).

Podatak o prosječnoj plaći u RH se nalazi u Matičnim podacima.Parametri plaće II  na Ispravi, upišite za 2017. godinu 5.664 kn..

Možete skinuti nadogradnju programa u download sekciji.