• Podrška
    098 342 288
  • Help desk
    08.00 - 10:00 / 10.00 - 15.00
  • E-mail
    infoss@infoss.hr

IP1/NP1 obrasci

Napravili smo najnoviju verziju ovih obrazaca na temelju novih tumačenja, (zbrajanje neto naknada i bruto naknada.. ) budući da će radnik teško moći iz ovih obrazaca steći uvid u sve detalje obračuna, preporučamo da mu uručite i stare i nove obračunske liste.

Punjenje IP1 obrazaca vrši se na temelju datoteke obrasci.tps, koju smo prilagodili za većinu korisnika, ali ako je potrebno može se detaljno podesiti i unijeti koje šifre zarada želite da povlači na određenu poziciju obrasca.

U Plaće-Matični podaci-Vrste obrazaca, Obrazac pod 3, dugme detalji, tu možete ručno korigirati pojedinu poziciju obrasca.