• Podrška
    098 342 288
  • Help desk
    08.00 - 10:00 / 10.00 - 15.00
  • E-mail
    infoss@infoss.hr

Održavanje programa

Svim našim korisnicima nudimo da izaberu između dvije vrste održavanja:

1. paušalno održavanje - po cijeni od samo 100,00 kn mjesečno + PDV koje uključuje sve zakonske izmjene, dorade i poboljšanja u vidu novih programskih verzija, pitanja i savjete putem e-maila, foruma, upgrade programa putem interneta i sl.

2. održavanje po pozivu ili intervenciji koje uključuje održavanje na zahtjev korisnika bilo nad korisničkim podacima ili na programu. Cijena jedne intervencije iznosi 150,00 kn po satu + PDV.

Cijena nadogradnje programa na novu verziju i usklađenje sa zakonskim izmjenama utvrđuje se prema obimu izmjena i utrošenom vremenu.