• Podrška
    098 342 288
  • Help desk
    08.00 - 10:00 / 10.00 - 15.00
  • E-mail
    infoss@infoss.hr

Novi obrasci obračun plaća IP1,NP1

Napravljena je nadogradnja programa za nove obrasce obračuna plaća IP1,NP1. Da bi ispravno funkcioniralo morate skinuti i datoteku OBRASCI.TPS te ju presnimiti preko postojeće u c:\artsoft\fik\bazaw\zmp. Kod ispisivanja možete dobiti i staru obračunsku listi i novu ako u polje IP1 upišete 1.

Također izmijenili smo i Evidencije o radnicima i evidencije o radnom vremenu.

Ovo je prva radna verzija i vjerojatno će biti grešaka, pa Vas molimo da nam javite čim uočite problem...

Dakle napravite detaljnu kontrolu starog i novog izgleda obračunske liste...