• Podrška
    098 342 288
  • Help desk
    08.00 - 10:00 / 10.00 - 15.00
  • E-mail
    infoss@infoss.hr

29.12.2014. IZMJENE OBR.PLAĆA

Na sve isplate plaća u 2015. godini primjenjivati će se novi propisi o porezu na dohodak. Oni koji imaju najnoviju verziju mogu samo u uslugama pustiti program Promjena poreza od 01.01.2015. i sve će se podesiti samo. Oni koji nemaju moraju promijeniti iznos osobnog odbitka s 2200 na 2600 kn, Matični-podaci-Mjesne zajednice, te izmijeniti porezne razrede, Matični-podaci-Porezni razredi: 01.01.2015. 0 - 2200 0.00 12% 2200.01 -13200 264.00 25% 13200.01-999999 3014.00 40% Od 01.01.2015. Doprinosi za Zdravstveno i ONR se uplaćuju na novi račun HR6510010051550100001, to možete promijeniti u Matični podaci-Doprinosi plaća (bez HR).