• Podrška
    098 342 288
  • Help desk
    08.00 - 10:00 / 10.00 - 15.00
  • E-mail
    infoss@infoss.hr

GODIŠNJI OBRAČUN PLAĆA

Ukoliko imate radnika koji je radio svih 12 mjeseci kod Vas, nije mijenjao prebivalište, a ima pravo na povrat poreza zbog neujednačenog obračuna poreza (bolovanja i sl.) dužni ste napraviti Godišnji obračun plaća i tu razliku mu isplatiti kroz plaću za 11.mjesec.U Uslugama smo napravili Spisak radnika kojima je potreban godišnji obračun te Vam time smanjili broj radnika koje morate pregledati. Godišnji obračun se radi u Usluge-Ažuriranje IP obrasca-godišnji obračun, samo za radnike kojima je to obveza, ostalima ništa. Ove godine potrebno je u JOPPD obrascu posebno iskazati redak za godišnji obračun, pa je u programu potrebno dodati nove šifre zarada-Matični podaci-Šifre zarada 860-razlika os.odbici,861-razlika por.osn.,862-razlika porez,863-razlika prirez,864-razlika neto, te je također potrebno nadograditi program.