• Podrška
    098 342 288
  • Help desk
    08.00 - 10:00 / 10.00 - 15.00
  • E-mail
    infoss@infoss.hr

GOD.OBRAČUN PLAĆA - ISPRAVAK

U ovoj godini proširili su porezni razred po 25%, pa smo napravili nadogradnju za 2015. godinu, za male plaće (por.osn. do 26400) je isti porezni razred kao i 2014. pa tu ne treba nadogradnja.) Ukoliko imate radnika koji je radio svih 12 mjeseci kod Vas, nije mijenjao prebivalište, a ima pravo na povrat poreza zbog neujednačenog obračuna poreza (bolovanja i sl.) dužni ste napraviti Godišnji obračun plaća i tu razliku mu isplatiti kroz plaću za 11.mjesec. 1. Napraviti plaću za 11.mjesec 2. Zaključiti plaću na IP obrazac 3. U Uslugama smo napravili Spisak radnika kojima je potreban godišnji obračun te Vam time smanjili broj radnika koje morate pregledat.

Ako nije redovno isplaćivano 12 plaća morate pojedinačno pregledati svakog radnika da li mu treba godišnji obračun. 4. Godišnji obračun se radi u Usluge-Ažuriranje IP obrasca-godišnji obračun, samo za radnike kojima je to obveza, ostalima ništa. Dugme Ažuriraj plaću 11.mj. 5. Napraviti EXPORT JOPPD, provjeriti ga ako je ispravan ponovo Zaključiti plaću s istim datumom kako bi na IP sjeo godišnji obračun, razlike moraju biti 0.